biznesowi
0
Jesteś zalogowany jako: Adam Kowalski
PL EN
Wróć

Zmiana adresu firmy – zobacz, jakie masz obowiązki!

27.04.2018

Zmiana siedziby firmy stała się faktem. Masz siedem dni, aby złożyć wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jak to zrobić? Czy aktualizacja danych w CEIDG to Twój jedyny obowiązek? Sprawdź!

Zmiana siedziby spółki w CEIDG – jak to zrobić?

Zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga zaktualizowania danych w CEIDG. Formularz CEIDG-1 możesz pobrać ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wypełniony wniosek możesz złożyć na cztery sposoby:

  1. Osobiście – w urzędzie miasta lub gminy.
  2. Elektronicznie – korzystając z profilu zaufanego ePUAP.
  3. Listownie – w tym wypadku musisz pamiętać jednak, że wniosek wysłany tradycyjną pocztą będzie ważny jedynie wtedy, gdy opatrzysz go własnoręcznym podpisem potwierdzonym notarialnie.
  4. Przez pełnomocnika.

Zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG powoduje automatyczną zmianę w innych urzędach (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy). Jeżeli jednak nowy adres siedziby firmy podlega pod inny niż dotychczas Urząd Skarbowy, Twoim obowiązkiem będzie złożenie formularza VAT-R. Ponadto, jeśli chcesz zgłosić do ZUS-u osobę, którą zatrudniasz, także musisz zgłosić to bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym grozi niedopełnienie obowiązku?

Niezłożenie do CEIDG w terminie wniosku z aktualnymi danymi adresowymi może skutkować otrzymaniem wezwania do uzupełnienia danych. Uporczywe uchylanie się od obowiązku może grozić nawet usunięciem firmy z rejestru przedsiębiorstw. Pamiętaj, że dane z CEIDG są przekazywane do innych urzędów. Za brak aktualizacji danych możesz otrzymać także karę grzywny.

Informacja o zmianie adresu firmy – kogo jeszcze trzeba powiadomić?

Zmiana siedziby firmy oznacza także zmiany na umowach i fakturach. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie kontrahentów o nowym adresie siedziby firmy i sporządzenie aneksów do dotychczasowych umów.

Jeżeli zmiana adresu firmy wiąże się ze zmianą miejsca wykonywania obowiązku pracy przez osobę zatrudnioną, obowiązkiem pracodawcy jest zawarcie z pracownikiem porozumienia zmieniającego modyfikującego warunki zatrudnienia. Gdy zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest związana z miejscem wykonywania pracy przez pracownika, wystarczy, jeśli pracodawca poinformuje go osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Jeśli zmiana siedziby firmy związana jest ze zmianą miejsca kasy rejestrującej (fiskalnej), obowiązkiem przedsiębiorcy jest zgłoszenie informacji o nowym adresie do Urzędu Skarbowego.


Komentarze (0) Komentujesz jako - [zmień]

aby dodać komentarz, wpisz swój adres e-mail

WPROWADŹ SWOJE DANE, ABY DODAĆ KOMENTARZ

lub

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy.

Zobacz wcześniejsze komentarze

Wróć