biznesowi
0
Jesteś zalogowany jako: Adam Kowalski
PL EN
Wróć

M&A po polsku

27.09.2017

Polskie firmy coraz częściej decydują się na rozszerzenie swojej działalności za pomocą fuzji i przejęć. W pierwszej połowie 2017 r. na rynku usług deweloperskich doszło do dwóch znaczących transakcji tego typu – Dom Development kupił gdańską spółkę Euro Styl, natomiast na rynku wrocławskim Archicom nabył mLokum

Szereg możliwości

Firmy coraz chętniej decydują się na wykorzystanie fuzji i przejęć jako nowego środka ekspansji. Duże korporacje – zamiast stawiać na wewnętrzny rozwój – często podejmują decyzję o kupnie mniej doświadczonych przedsiębiorstw. Oprócz poszerzenia obszarów działalności, firmy mogą jednocześnie zyskać nowe rynki zbytu czy grunty pod zabudowę, które często cenowo przewyższają wartość nabytej spółki.

Artur Pietraszewski, Associate Director w CBRE Polska wskazuje również na szereg rozmaitych możliwości stwarzanych przez transakcje M&A. Wśród nich wymienia:

  1. Skokowe zwiększenie skali sprzedaży, która zbliża się w wielu firmach do naturalnej bariery wynikającej z możliwości obsługi w ramach ustalonej wielkości zespołu. To szczególnie ważne dla inwestorów giełdowych, którzy wyceniani są na podstawie skali i potencjału przyszłej sprzedaży.
  2. Pozyskanie przy trudnym rynku gruntów atrakcyjnego i zwykle kupionego w okresach przeszłych banku ziemi, jaki ma podmiot przejmowany.
  3. Pozyskanie całego zaplecza organizacyjnego i rynkowego know-how często niedostępnego dla graczy spoza lokalnego rynku.
  4. Wykorzystanie istniejącej silnej marki o wysokim poziomie rozpoznawalności. Ograniczenie ryzyk związanych z wejściem na nieznany rynek i koniecznością budowy zaufania do marki na silnie lokalnym rynku.
  5. Ograniczenie kosztów osobowych poprzez wykorzystanie kadr podmiotu przejmowanego, ograniczenie kosztów operacyjnych i  integrację polityki zakupowej.
  6. Dla właścicieli podmiotu przejmowanego to często też szansa na korzystną deinwestycję, ponieważ w innym wypadku dla utrzymania dynamiki rozwoju zmuszeni byliby do ryzykownego wchodzenia na konkurencyjne rynki i ponoszenia dodatkowych nakładów na ekspansję.

Według badania „Barometr transakcji fuzji i przejęć EY” w pierwszej połowie 2017 r. w Polsce przeprowadzono 107 transakcji typu M&A. Liczba ta zmalała w porównaniu z danymi z analogicznego okresu poprzedniego roku, wówczas wyniosła 121. Wciąż jednak daje nam to drugie miejsce w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, zaraz po Czechach. Rynek nieruchomości był jednym z najaktywniejszych sektorów pod względem liczby przeprowadzonych transakcji – stanowiły one 17 procent wszystkich operacji.

Dom Development i Euro Styl

W maju 2017 r. jeden z największych deweloperów w Polsce, Dom Development zawarł z Forum IV funduszem inwestycyjnym zamkniętym umowę przedwstępną, w której fundusz zobowiązał się do sprzedaży dwóch gdańskich spółek. Transakcję wartą 260 mln złotych sfinalizowano 8 czerwca 2017 r. W jej wyniku warszawska firma stała się właścicielem stu procent akcji Euro Styl S.A oraz stu procent udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl Development i tym samym zadebiutowała na trójmiejskim rynku. Poza rozszerzeniem działalności o nowy region Polski, Dom Development dostrzegł olbrzymią szansę na rozwój z wykorzystaniem znanego i szanowanego lokalnego dewelopera.

Rynek mieszkaniowy Trójmiasta jest jednym z największych w Polsce. Od lat utrzymuje się tam wysoki popyt na mieszkania, co stwarza firmom sprzyjające warunki rozwoju. Euro Styl kontroluje około 11 procent całego rynku nieruchomości Trójmiasta, a wyniki za 2016 r. stawiają go na trzecim miejscu w rankingu lokalnych deweloperów. Dom Development zapowiedział, że w wyniku tej transakcji mogą zanotować 15 procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków. Ponadto ogólne zadłużenie spółki będzie jednym z najniższych w branży. Euro Styl natomiast widzi w bardziej doświadczonej firmie szansę dynamicznego rozwoju i osiągnięcia pozycji lidera trójmiejskiego rynku.

Euro Styl jest właścicielem banku ziemi dającego możliwość budowy 1357 lokali, prowadzi stabilną politykę finansową i nie posiada zadłużenia netto. Jako, że jest znaną i dobrze kojarzącą się firmą, zachowano jego dotychczasową nazwę. Niezmienna pozostała również niemalże cała dotychczasowa kadra, czyli około 70 osób, natomiast wiceprezes spółki Mikołaj Konopka pełni obecnie funkcję prezesa zarządu. W związku z tym, że Dom Development prowadzi działalność jedynie w sektorze mieszkaniowym, wszystkie dotychczasowe projekty komercyjne prowadzone przez Euro Styl oraz inwestycje biurowe zostaną zlecone grupie Inopa. Do firmy przeszło również kilkanaście osób z Euro Stylu, które zajmowały się komercyjnym obszarem działalności spółki.

Archicom i mLokum

Lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego, Archicom zdecydował się na kupno 80 procent akcji spółki mLokum S.A (dawniej BRE locum). Do transakcji doszło 31 lipca bieżącego roku. Umowa warta 87 mln zł daje Archicom możliwość wejścia na rynek ogólnopolski – oprócz Wrocławia mLokum działa również w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie oraz Trójmieście. Prezes Archicomu Dorota Jarodzka-Śródzka podkreślała, że spółka dąży do zapewnienia klientom różnorodnej oferty na rynkach wielu miast. W planach jest również zakup gruntów we Wrocławiu i Krakowie oraz poszerzenie banku gruntów w Łodzi.

Zwiększenie oferty może przynieść korzyści już w przyszłym roku, a i obecnie firmie wiedzie się nienajgorzej. W ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2017 r., wyniki sprzedaży wzrosły o 40 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. mLokum widzi w połączeniu firm szansę na rozwój działalności oraz wzrost wartości spółki. Według danych z kwietnia bieżącego roku w ofercie Archicomu znalazło się 1400 lokali w trzynastu inwestycjach. mLokum posiadało pięć inwestycji, a w nich łącznie 500 lokali użytkowych.

Aby transakcja połączenia doszła do skutku, potrzebna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po jej uzyskaniu planowanym na trzeci kwartał 2017 r. Archicom wykupi 51 procent akcji mLokum. Pozostała część transakcji – zakup 21 procent akcji – ma zostać sfinalizowana do końca 2018 r. Obie płatności zostaną zrealizowane przy użyciu zarówno środków własnych, jak również zewnętrznych, w tym emitowanych przez firmę akcji czy obligacji.

Przyszłość transakcji M&A

– Transakcje M&A na rynku deweloperskim są nowym, ale też naturalnym zjawiskiem i kierunkiem rozwoju typowym dla innych branż, których rentowność opiera się na efekcie skali – mówi Artur Pietraszewski. – Doskonała koniunktura sprawia, że firmy deweloperskiej dysponują dziś wystarczającym zapleczem kapitałowym, pozwalającym im na sfinalizowanie takich transakcji ze środków własnych. We wcześniejszych fazach rozwoju rynku firmy koncentrowały się na organicznym rozwoju reinwestując nadwyżki w bank ziemi lub kolejne projekty oraz wykorzystując maksymalnie finansowanie dłużne. Ponad 3-letnia koniunktura (i wciąż dobre perspektywy) pozwoliła na wygenerowanie znaczących nadwyżek kapitału. Transakcji tego typu w mojej ocenie będzie przybywać, rośnie bowiem rynkowe zaangażowanie największych podmiotów przy ograniczonych możliwościach pozyskiwania gruntów, prostym zwiększaniu skali i świadomości kosztów rozpraszania działalności na poszczególnych rynkach – twierdzi Pietraszewski.

 

Olga Konarzycka

 

 


Komentarze (0) Komentujesz jako - [zmień]

aby dodać komentarz, wpisz swój adres e-mail

WPROWADŹ SWOJE DANE, ABY DODAĆ KOMENTARZ

lub

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy.

Zobacz wcześniejsze komentarze

Wróć